Mjödvattnets historia
Fynd från bygden visar att det fanns människor i område redan för 4000 år sedan. En spjutspets från den tiden hittades 1948 under en dikesrensning intill Renforsbäcken. Under den yngre stenåldern hade området direkt förbindelse med havet. Mjödvattnet fanns då i den yttersta skärgården. Idag befinner sig Mjövattsträsket dock 42 meter över havet på grund av landhöjningen.

De första bosättningarna i byn härstammar förmodligen från 1400-talet. Pappersdokument från 1500-talet ger möjlighet att hitta uppgifter om byn. Skattelängder från 1543 visar t.ex. att det fanns sex bönder i byn vid den tiden. Dessa hade tillsammans 28,5 spannland åker och 40 spannland äng.

Befolkningen i byn var tämligen konstant fram till i mitten av 1700-talet då den plötsligt ökade snabbt. 1775, efter en period av befolkningstillväxt, byggdes kyrkvägen från Burträsk till Mjödvattnet. Under 1860-talet emigrerade många från byn, bland annat till Amerika och till malmfälten i Norrbotten. Bland annat antyds i boken att 1860-talets emigration berodde på missväxt, som lär ha inträffat 1867 och 1868.

Genom merparten av byns historia, till långt in på 1900-talet, har jordbruket varit den dominerande försörjningen. Skogsbruk, tjärbränning, kolning, salpeter, pottasketillverkning och flottning har dock varit viktiga binäringar. Dessutom har många i byn ägnat sig åt olika hantverk. Skräddare, skomakare, snickare och smeder har varit vanliga yrken långt in på 1900-talet.

Idag finns en industri i Mjövattnet, Nymek, som är ett underleverantörsföretag.

Bondska
Här kan du lära dig vårt modersmål, du kan även läsa om hur vår vackra by kom till. Under vintern 2001 - 2002 har man i cirkelverksamhet utarbetat ett lexikon. Läs den spännande berättelsen om hur Mjödvattnet kom till på bondska eller svenska om du föredrar det.


För laang sea, härske en hääx över vattne. Se åg över Burälva som da som nu flöjt förbi Mjövattne jönom Vallsträske deill have söör om Lövanger. Lövangersborn gjort häxa garn. Hon ändre loppe se att älva flöjt jenom hääli Mjövattne å nölöver att Buur.

Jarnaomkren ha faltje fånnise i atmeinstone 4000 ar. Antagigen komme dem fra melaeuropa. He kan dokumenteres deill exempel fra en spjutspets borti fleinta som nan fann 1948 deri Renfarsbäitjen. Falkmaingda hav unner ara variere, som högst vare unner mittn a 1950-tale ve 300 männisch, men i dag jere bara ca: 150 stytcha som bo jarna.

Man tårs knappast taantsj oppa hur he voor om eint NYMEK fånnis, sjölve schötebarne, som fastän illsnedu stokara hote ve att tjvångsförflöitt fortsätte att förschöri stordäiln a böissfalke.

Däermot hav jordbruke närmest förswånni, he feinns visst bara ein enda bonn som hav kräka jeri byn. Läisamt vaare da skola å sen affärn förswann. Men Mjövassa vara a tjurskalla. Ve ärnvises ve att hoppas oppa framfin å hava trewlit unner tiin.

Ve hava ju lokal´n där nästan all hava ”skåpa a´staa”, gymnastisere å idrotte a nage slag. Sistara ha ve hadd julmarknad där åg. En hop fiin a onga feinns åg som viili ta över.

Förr i tin fanns jeri byn ä, visserligen litet men ändá biblotek. Nu kom bokbussin deill oss ein gaang i marnen. Mán kurscha arrangscheres. Just nu: Data bondska tregårds och teater. En vävkursch som alldri sluut feinns åg, där ska je anmääl je. Waal je intresserad a byn ska je kööp byaboka, där staar all käila man veill vetta.


För länge sedan härskade en häxa över vattnet, däribland också över Bureälven som då liksom nu flödade förbi Mjödvattnet, vidare via Vallsträsket till havet söder om Lövånger.

Något hos Lövångersborna gjorde häxan förtörnad så hon ändrade älvens lopp så att den i stället flöt genom hela Mjödvattnet och vidare mot nordost till Bureå. I våra trakter har människor funnits i åtminstone 11000 år, antagligen invandrade från mellan Europa.

Detta kan dokumenteras bl.a. genom en spjutspets av flinta, hittad 1948 vid Renforsbäcken. Folkmängden har över åren varierat, var som högst under femtitalet med omkr. 300 invånare men är i dag nere på ca: 150. Man vågar knappt tänka på hur det vore om inte NYMEK fanns, vår omhuldade industri som trots illvilliga hot om tvångsförflyttning och kristider envist fortsätter att försörja huvuddelen av byns invånare. Däremot har jordbruket närmast upphört att existera.

För närvarande finns en enda ”riktig” bonde med boskap inom byn, En stor förlust var också när affären upphörde på 90-talet och skolan lades ner ännu tidigare.

Men Mjödvattsborna är ett tjurigt släkte. Vi envisas med att hoppas på framtiden och roar oss under tiden. Bland annat i den ofta frekventerade ”lokal´n” där det anordnas fester, gympa, grötfester, julmarknad etc.

Många härliga ungdomar finns också som kan ta vid. På den gamla goda tiden fanns här i byn ett visserligen litet men dock bibliotek. Nu kommer bokbussen till oss var 4:e onsdag. Många kurser anordnas; för närvarande: Data, bondska och teater. En vävkurs pågår kontinuerligt sedan 1996 Detta är ett litet utdrag ur byaboken som kan köpas här.


 

Mjövassmále

Bondskalexikon från A-Ö
 
Se gått ve kånna ha ve taji dem ånna för ånna

A


A mörnom I morgonA skall
På huvudetA veller
Pratar fintAannedäre Endera
Aas, dönjaas Snusig, snuskig person


Abbar
Abborre
Abäll
MisslagomAderst
Någon annanstans


Aftavärn
Eftermiddags mat


A fyrom fotom På alla fyraAfånne
Det hände just då


Agghennes Svårt arbetslägeAgådasam Otålig
Ahåga
OmtankeAktiver
Ivrig att hinnaAleggen
EfterhängsenAll
Trött
Alldäla
Allting
Aller se lite En smulaAllomstaass Överallt
Allres
Åldras
Allt för säg Var sak på sin plats


Allt he dell jer Allt möjligtAlmöke
Mjölkört
Altarere
Upprörd
Andäkti
Lyssnar med vördnad


Andörja
SkidspårAnfäktes StressadAngers
ÅngerfullAnnbett
StressadAnne stääl Annat ställeAnnehort Antingen ellerAnnsjöns Motsols
Anntia
Skörde tidAnnvara
Iakttaga
Annvårn
Annan varAntjeli
Liten och klenAr veller
Man är finnare eller bättre


Aradd
Avrådd
Arjest
DuktigastArmest
KnappasArn
Aln
Arnsränt En tygremsa på sex dm


Arschåle
Baken
Asajen
FörstorarAsine
Kon sinarAstann
Be om hjälpAt o fram Fram och återAte
Mygg och knottAtforen
SjälvförvållatAtfählen
Som man bär sig åt


Atsien
Ser allt
Atslappe Det som blev över, rester


Att aren
Nästa år
Att i böninga I andra husetAtt nattn Till nattenAtt ondrom FundersamAtta bak
BaklängesAtve
Bredvid
Avisia
AvigsidanAxárn
Tvärstycke på skacklar 


Aktiver å amper ha ve vyri, men he jer armest allt

B


Bak å fram Bakvänt
Bakersti
Längst bakBakslanges Gå bakåtBaksmäll Bak tändningBakufjöla Ogräddat bröd förs i ugnen med denna
Bakustuvun Stuga för brödbakning 


Bangen
Ger efterBannreje Bindsle
Barmhät Stolle, tokBarnut
Gravid
Beckel
Riskfyllt försökBehle
Försökte
Bejt
Ko bete
Bejt harvan på Harva med halvaBer dell
Börjar
Ber ne
Snöar
Bers eint om Kan ej undvaraBers om
Undvara
Betne
Dålig smakBlamjölka SkummjölkBlaske
BlinkadeBlaskut
Svag dryckBlesli
Glad
Blia
Töväder
Blister
Vissla
Blåka
Gå i djup snöBlädder
Vända bladBläkt o pa Skynda sigBlämme å drack Drack fort och mycket


Bläsvella Virrig
Blöta
Dopp i grytaBoa
Affären
Borti traktorn Från traktornBra däg å jiv mäg Var snäll och ge mig


Braberko Kalvar tidigt på hösten


Bracka
Byxa
Bragör
Tidig
Brakalar
Duktig och bullersam


Branno
Ganska mycketBrannbära Hallon
Brattröste Brant lutningBrea
Bräda
Brej
Bred
Bresa
Sära
Bronni a
Elden har slocknat


Bruttu
Bryta (Ljusungsbröd i fil eller mjölk)
Brämsn Brom (Insekt)
Bräät att a bak Lutar bakåtBröte
Timmer högBuffer
Flytta
Bullrut
HögljuddBullstomel Bullburk
Bussaron Blåblus
Buut
Kupa potatisBåda
Meddela
Båsa
Skräpa nerBåsut
Skräpigt
Bäcker
Bagge
Båånk
Bunke
Bärarn
Skrock
Bärfot
Barfota
Bärjohla
Barmark
Bärjohlfläck Fläckvis barmaekBärskalle BarhuvadBätterböxen Fin byxorBöhl
Råma
Böna
GudstjänstBönna
Betona en händelse


Böcbrattom Brådskande Branno mang, men ve bärssa eint om nan, da he ber dell kan he vahl böxbrattom. ;)

Toppen av sidan

 

- Välkommen till Mjödvattnet
  Att göra i Mjödvattnet
- Kanotled
- Fiske
- Kräftfiske
  Företag i Mjödvattnet
- Nymek