Idag har vi ca 150 invånare i byn. Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen från 1986 till 2009.
Vi kan se att sedan mitten av 90-talet har antalet invånare minskat från ca 200 till ca 150 personer.
(Tack till Jens Tjernström på Skellefteå kommun för alla statistikuppgifter.)


Folkmängd Mjödvattnet

Vad arbetar en Mjövassare med?
Jordbruk har varit den huvudsakliga utkomsten i forna tider. Utdikningar genomförda på slutet av 1800-talet och in på 1900-talet gav möjlighet till uppodling av allt större arealer. Uppodlingsarbetet kulminerade under 1920- och 30-talet. Vissa binäringar som skogsbruk, tjärbränning, kolning och salpeter-/pottasktillverkning har också haft stor betydelse.

Grovt tillyxat kan man säga att idag arbetar ”gubbarna” i byn inom tillverkningsindustrin och kvinnorna arbetar med vård och omsorg. För mer detaljerade uppgifter kan ni titta på tabellen från Statistiska centralbyrån här.

- Välkommen till Mjödvattnet
  Att göra i Mjödvattnet
- Kanotled
- Fiske
- Kräftfiske
  Företag i Mjödvattnet
- Nymek