Kanotled i Bureälven

kanotbild2

Bodbysund till Mjödvattnet är en lång dagstur eller en tur med övernattning. Älven rinner genom lantbruksmiljö med omväxlande sjö, små forsar och sel. Några kortare lyft förbi dammar och steniga forsar krävs. Sträckan rekommenderas för nybörjare och vana paddlare i kanadensare. Vid lågt vatten är sträckan mindre lämplig att paddla på grund av mycket sten. Eftersom vattennivåerna kan variera mellan dammarna bör rekognosering av forsarna alltid göras.

Läs mer om svårighetsgrader på forsar m.m. här.

Turen börjar i den lilla idylliska byn Bodbysund och sedan färdas du längst älven genom sjöar och mindre forsar. Längst turen kommer du att se delar av Västerbottens kulturarv, passera den gamla kvarnen i Bursiljum och danslogen som fortfarande erbjuder dans på sommaren, lång in på småtimmarna. Vackra sommardagar är vyerna längst denna kanotfärd en del av Sveriges vackraste landskap.

Bureälven är som helhet, med hänsyn till de många sjöarna och inte allt för svåra forsar, en lämplig älv för kanadensare. På grund av otillräcklig vattenföring vid normalt sommarvatten är den bästa tiden för paddling på våren och vid kraftigt regnande. 

Bure älv tillhör de minsta skogsälvarna i Skellefteå kommun och rinner upp strax söder om Burträsk och mynnar cirka 10 mil senare vid Bureå ut i havet, cirka två mil söder om Skellefteå. Medelvattenföringen är vid utloppet cirka 11 kubikmeter per sekund. Ett karaktäristiskt drag är älvens många och stora sjöar.

Älven är reglerad för vattenkraftändamål och har två kraftverk, Mjövattsforsens- och Falmarksforsens vattenkraftstationer, varav den senare utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. Regleringen gör att Bureälvens vattenföring normalt sett är relativt jämn med en lägre vårflod och högre vintervattenföring än normalt.

- Välkommen till Mjödvattnet
  Att göra i Mjödvattnet
- Kanotled
- Fiske
- Kräftfiske
  Företag i Mjödvattnet
- Nymek