Fiske kring Mjödvattnet
Gös, gädda, abborre och den svenska flodkräftan är de arter som i första hand utmärker Bureälven som fiskevatten. Arterna förekommer i starka bestånd. Gösens förekomst är unik såtillvida att den egentligen befinner sig utanför sitt egentliga utbredningsområde. Bureälvens vattensystem är för övrigt Västerbottens enda vatten där det finns gös. Genom aktivt fiskevårdsarbete håller nu bestånd av lax och havsöring på att återskapas i älvens nedre delar.

Fiskevattnen i Mjövattnet tillhör fiskevårdsområdet Nedre Burälven och fiskekort löses i enlighet med anslag som finns på byns anslagstavlor. Båt finns att hyra och finns vid badstranden. Kontaktperson: Richard Larsson. 

(Bilder från Richard Larsson och Ove Burman)

Fiskebild 2

Fiskebild 1

Fiskebild 3

Fiskebild 5

- Välkommen till Mjödvattnet
  Att göra i Mjödvattnet
- Kanotled
- Fiske
- Kräftfiske
  Företag i Mjödvattnet
- Nymek