Mjödvattnets Badplats.

Badplatsen, allmänt kallad "Badstranden", är belägen på udden Vornäset i Mjövattsträsket. De bryggor som finns där är numera upplåtna till båtplatser. Badstranden är för närvarande i sämre skick för bad eftersom bottenskiktet består av mjuk lera en bit ut. Närmare stranden är botten i gott skick för de mindre barnen för lek. Gräsmattan längs stranden sköts av Byamännen och är lämpad för solbad.

Badande får använda bryggorna för bad och hopp på egen risk.

Badstrandens skick och eventuella upprustning utreds för närvarande av Byamännen.

 

strand