Byaföreningen i Mjödvattnet hade sitt första möte i maj 1996. Margita Tjärnström valdes till ordförande. Föreningens målsättning var, och är fortfarande, att tillvarata och verka för bybornas gemensamma intressen. (Som kuriosa kan nämnas att uttrycket "det går inte" skulle vara ett förbjudet uttryck vid föreningens möten).

Inköp (och senare försäljning) av byahusen, arbete med bredbandsprojektet och renovering av lokalen är några av de större uppgifterna som föreningen har hanterat.

Ordförande: Veronica Ahlin
Kassör: Harriet Eklund